VÄGGLUSSÖK MED HUND!

Varför anlita vägglushundsekipage?

En specialsökhund med inriktning på vägglus med utbildad hundförare har en träffsäkerhet uppemot 97%. En duktig saneringstekniker har en träffsäkerhet på ca 40-60%

En hund kan söka ett stort antal rum/lägenheter/utrymmen etc snabbare och säkrare än vad en tekniker kan, vilket sparar tid och pengar.

Våra hundar detektera (hittar och markerar) en endast levande vägglus bland mängder av döda löss, ömsade skal och avföring etc. Det här gör våra hundar till det mest optimala och säkraste verktyget för kontroller efter saneringar.

Att anlita en vägglushund i förebyggande syfte är välinvesterade pengar för alla typer av verksamheter där människor finns eller uppehåller sig.

Ett vägglusangrepp växer snabbt vilket också leder till att saneringskostnaderna ökar i onödan.

Ett stort angrepp innebär ofta att det krävs mer än 1 sanering samt att lister, golv och väggar eventuellt måste brytas upp för att man ska kunna bli av med vägglössen. Stora kostnader som lätt går att undvika med förebyggande sök!

Förebyggande

Alla typer av verksamheter där människor vistas, sitter eller ligger etc.

Vägglössen förökar sig exponentiellt, dvs dom blir många väldigt fort, (från en befruktad vägglushona till ca 1.000 vägglöss på 12 veckor) och därför är det otroligt viktigt att upptäcka dom så snabbt som möjligt! Att få in en vägglus är i sig inget större problem. Det är inte värre än att ha en mygga i rummet. Det är däremot en helt annan sak om man får in en befruktad hona eller två löss av olika kön. Att arbeta proaktivt med vägglushundar där man hittar vägglössen i ett så tidigt skede som möjligt innebär att:

 • Verksamheten skyddar sitt rykte
 • Risken för spridning till närliggande rum/lägenheter etc elimineras
 • Man undviker onödigt höga saneringskostnader
 • Minimerar risken att Gäster/kunder/boende drabbas
 • Risken att en gäst får med sig en vägglus hem är väldigt liten

Spridningskontroll

Om vägglöss har hunnit etablera sig i ett utrymme under en tid ( ca 4mån), och blivit väldigt många, så finns det en stor spridningsrisk. Spridningsrisken för vägglöss är väldigt mycket större än vad man tidigare har trott. 

En spridning från en härd av vägglöss kan vara extremt omfattande beroende på hur miljön ser ut. Bristande täthet mellan rum och lägenheter, ventilationssystem och människor i rörelse är en bidragande faktor till att vägglössen kan sprida sig helt obehindrat. En boende med en vägglusproblematik som kanske inte har vetskap om vad det är som orsaker dom kliande betten på kroppen och skakar sina lakan på balkongen kan oturligt nog sprida vägglössen till sina grannar.  En vägglus kan också gå rakt ut genom en vanlig ytterdörr och vidare till en granne.

Spridningsrisken är också stor i lägenheter eller andra utrymme som har evakuerats pga. vägglusproblematik eller annan orsak. Vägglöss är riktiga överlevare. Finns det inte föda (människor) i deras närhet så kommer dom att ta sig dit födan finns, dvs till den bebodda lägenheten eller utrymmet bredvid, ovanför eller under. De kan gå cirka 30 meter för att hitta föda (dvs människor).

Misstanke

Exempel på tecken för misstanke om vägglöss:

 • Plötsliga bett eller klåda på kroppen
 • Hittat en vägglus, ett ömsat skal eller prickar som liknar avföring
 • Varit ute och rest
 • Bott på hotell, vandrarhem, varit på kryssning, åkt tåg, väntrum eller backpackat etc.
 • En granne eller bekant som du umgås med har fått vägglöss

Säkerställande efter sanering

Det finns i dagsläget ingen rimlig saneringsmetod som fungerar till 100% varje gång. Det finns ett antal faktorer som avgör hur en första sanering blir helt lyckad (dvs dödar alla vägglöss).

 • Hur stor väggluspopulationen är (hur länge problematiken har pågått)
 • Vilket typ av utrymme som ska saneras
 • Om saneringsmetoden är korrekt anpassad till dom två ovanstående punkterna
 • Hur noggrant man har följt förhållningsreglerna under saneringstiden
 • Hur saneringen är utförd
 • etc

Alla människor som blir bitna av vägglöss visar inget symptom ca 20% av befolkningen får inte klåda av betten. Vissa individer bygger upp en resistens mot klådan från betten.

Det också en risk att enstaka ägg, nymfer eller fullvuxna löss har överlevt saneringen pga. deras otroliga förmåga att hitta bra gömställen. Beroende på vilken vägglus (ägg, nymf eller vuxen) som har överlevet saneringen, de  tar allt från två veckor till tre månader innan man upptäcker att man fortfarande har vägglöss.

Att låta en saneringstekniker försöka säkerställa en sanering är långt ifrån en tillförlitlig metod. Det är oerhört svårt för en människa att med enbart synen försöka hitta en överlevande vägglus på vift eller ett levande ägg.

Att jobba med en vägglushund för att säkerställa saneringar är ett sätt att ha full kontroll över hela processen från upptäckt till friskrivning. 

 

Vad är en vägglus?

En vägglus är en skinnbagge och inte en lus.  En fullvuxen vägglus är brun i färgen, ca 4-5mm lång och helt platt. När en vägglus har sugit blod fördubblas nästan deras kroppsstorlek. Kroppen blir uppsvälld och avlång. En vägglushona lägger mellan 5-8 ägg per dygn. Äggen är vita och ca 1mm långa. Det tar ca 6-10 dagar för ett ägg att kläckas. Det tar ca 5 veckor för en nymf att bli fullvuxen och under tiden så ömsar den också sitt skinn.

Vägglöss är blodsugare och lever nära oss människor. Dom gillar att vara nära sin föda och dras till vår kroppsvärme och utandningsluft. Vägglöss trots namnet sitter främst i våra möbler och inte i väggarna, ett mer korrekt namn är det engelska namnet bed bugs.

Dom sprider inga smittor men lämnar oftast kliande bett. Dom är nattaktiva och på dagen gömmer dom sig gärna i mörka trånga springor/sprickor etc. Finns inte tillgång på föda kan vägglusen gå i dvala och överleva mer än ett år utan mat. Dom kan också gå så långt som 30 meter i jakten på föda. Dom kan inte flyga eller hoppa men kan klättra relativt bra och är fenomenala på att hitta små gömslen tack vare deras platta kroppsform.

Vägglöss är riktiga överlevare. Dom tål kyla bättre än värme men att försöka sig på att kvitt vägglöss på egen hand är nästan alltid dömt att misslyckas.

Hur vet man om man har fått vägglöss?

Det finns olika sätt att upptäcka om man har fått in vägglöss. Det absolut säkraste sättet är om man har turen att faktiskt se en lus, men i dom allra flesta fallen så upptäcker man inte vägglössen visuellt förens dom har börjat föröka sig ordentligt. Anledningen till att det kan vara svårt att upptäcka vägglössen visuellt är för att dom är sitter väl gömda i våra stoppade möbler, skyr dagsljuset och kommer fram nattetid då vi sover för att suga blod.

Kliande bett eller klåda är en symptom på att man blivit drabbad av vägglöss, men långt ifrån alla bett är vägglössbett. Ca 20% av befolkningen reagerar inte alls på vägglusbett.

Det annat sätt är att titta efter små svarta prickar i möbler som vi tillbringar mycket tid i, dvs sängar eller soffor. Dom svarta små prickarna är vägglössens avföring. Att försöka leta efter avföring är dock inte ett helt säkert sätt att konstatera om man har vägglöss eller inte. I en tidig smitta så kan det vara näst intill omöjligt att hitta dom enstaka små svarta prickarna.

Det i särklass säkraste sättet att veta om man faktisk har blivit drabbad av vägglöss eller inte är att anlita en vägglushund.

Hur illa kan det bli?

Hanterar man inte en vägglusproblematik inom en rimlig tid så kan situationen ändras till en sanitär olägenhet. Vägglössen förökar sig otroligt snabbt så länge dom har tillgång till föda. Förutom att det är direkt ohälsosamt och jobbigt att bo med hundratals vägglöss så ökar spridningsrisken radikalt ju större populationen är. En person som lever i en härd har vägglöss i mer än bara sina möbler. Vägglössen flyttar sig in bakom lister, uppåt väggarna, sätter sig bakom tapetsläpp, hittar gömslen i andra detaljer och tillslut sitter dom även i kläderna och därmed kryper på själva personen. En person som har fått vägglöss på sina kläder tar även med sig dom till sitt jobb, biblioteket, bussen eller hem till en vän. Det räcker med att en befruktad vägglushona kryper ner i stolen i lunchmatsalen eller sätet på bussen för att någon annan person sen ska kunna få med sig den här lusen hem till sig och själv bli drabbad.

Det finns ett antal anledningar som var för sig eller tillsammans har gjort att vägglusproblematiken eskalerat drastiskt i Sverige:

 • Vi reser mer än någonsin förr
 • Vi köper begagnade möbler
 • Okunskap kring vägglöss
 • etc

Varför välja oss?

Vi är oberoende och ni anlitar oss direkt EJ genom 3:e part vilket är betydligt mer kostnadseffektivt och märks på priset. Rapporteringen kan erhållas digitalt om så önskas (miljövänlgt) eller via pappersform. Givetvis kan vi erbjuda E-faktura. Vi har f-skattsedel och är momsregistrerade samt innehar ansvarsförsäkring.

Vi är verksamma i regionen (södra Sverige och Danmark) vilket innebär mycket lägre transportkostnader ingen kostnad för logi/traktamente tid som ej är produktiv för kund eller oss etc, och som annars hamnar på er faktura som kund, detta gör oss betydligt mer prisvärda för samma tjänst med samma säkerhet. Hör gärna av er för offert. Det ovan är även en viktig punkt med tanke på en hållbar miljö.

Alla sökarbeten görs enligt skriftligt uppdragsavtal och vi innehar givetvis ansvarsförsäkring och F-skattsedel.

Hundarna är prövade och godkända enligt kravspecifikation årligen.

Kontaktformuläret nedan

mobil 0725-878 998

e-mail: johan.gullbergl@gmail.com eller hund@gk9.se

Mer info om oss: Gk9 hundtjänst 

FAKTA:

Vägglössen ökar lavinartat i Sverige, men krypen är svåra att upptäcka för hus- och lägenhetsspekulanter. I en vanlig besiktning kontrolleras inte förekomsten av ohyra. En sanering kan bli svår och riktigt dyr, allt beroende på hur fastigheten är försäkrad.

Under en 6 års period (2006-2012) ökade antalet saneringar (källa Anticimex) från ca 1000 till 13000 i juli månad 2012, siffran i dag är sannolikt betydligt högre.

Ett ökat resande, där resenären får med sig vägglöss hem i resväskan, är ett skäl till att skadeinsekterna blir vanligare. Ökad second hand handel och handel med begagnade möbler textil etc.

De finns på alla typer av hotell/vandrarhem/ B&B, även de lyxigare. Men man kan även få med sig vägglöss under en flytt. Det räcker med att en befruktad hona följer med från filten som flyttgubbarna lindar om soffan för att en hel koloni ska kunna uppstå i det nya hemmet.

Djuren kan även finnas i bostaden när man flyttar in. För dem som letar nytt boende är det svårt, nästintill omöjligt, att förvissa sig om att de inte finns ohyra. Förekomsten kontrolleras inte heller i en vanlig besiktning.

Från Nattaro labs AB

”Visserligen heter det vägglus, men i själva verket är den en skinnbagge. En vuxen vägglus är rödbrun, platt och stor som ett linfrö. Den har fem utvecklingsstadier och behöver suga blod minst en gång mellan varje stadie för att kunna utvecklas. Vägglusen är en obligat (strikt) blodsugare, eftersom den lever enbart på blod. Efter ett blodmål blir den vuxna vägglusen stor som en äppelkärna. Vägglusen behöver äta för att kunna växa och föröka sig. Den lever enbart på blod och honan lägger vanligen 5-8 ägg på ett dygn. Nymferna i de första stadierna klarar sig sämst utan blod, medan vuxna vägglöss kan klara sig utan mat i mer än ett år genom att gå i dvala. Det är näst intill omöjligt att svälta ut en vägglus.

Förutom klåda, olika former av utslag inklusive blåsor och i sällsynta fall även starka allergiska reaktioner”

Cimex Lectularius, hane och hona

 

Från Anticimex

”En tom vägglus är genomskinlig medan den blir rödbrun när den sugit blod. I brist på föda kan den gå i dvala i upp till ett år. Då är den inte tjockare än ett kreditkort och mycket svår att upptäcka. Vägglusen gömmer sig gärna i alltifrån sängar till soffor, tavelramar, gardiner, rullstolar, radioapparater och brandvarnare. Andra ställen den kan finnas på är bakom golvlister och lösa tapeter eller i förvaringsaskar och böcker.

Den som reser utomlands eller handlar begagnade möbler kan riskera att få med sig vägglöss hem. Vägglöss är blodsugande. Vanliga symptom på vägglusförekomst är svullnad och rodnad tillsammans med viss smärta och klåda till följd av vägglössens bett och framfart. Dagtid tillbringar de i springor i sängbottnar eller möbler. Under nattens mörka timmar kommer de fram och uppsöker en lämplig värd, ofta en sovande människa, som de kan suga blod av. Vägglöss kan man inte bli av med på egen hand. 

Tack vare regelbundna inspektioner med hjälp av specialiserade sökhundar kan vägglöss snabbt upptäckas. En sökhund kan med sitt luktsinne upptäcka vägglöss som inte går att se vid en vanlig inspektion, exempelvis bakom väggar och lister. Sökhundar kan användas både förebyggande för att säkerställa att det inte finns några vägglöss, och som en avslutande kontroll efter en sanering”.

”Göteborg Stad och deras enhet social resursförvaltning har omkring 1 100 rum eller lägenheter som ett stöd till medborgarna. Här arbetar Anticimex vägglushund med team sedan en tid tillbaka – och saneringen sker helt fritt från bekämpningsmedel. Vi ställde ett par frågor till Stefan Kesselbacher, planeringsledare på social resursförvaltning.

Är hunden effektiv?

– Otroligt effektiv. Vi har använt flera andra aktörer tidigare men inte fått bukt med vägglössen. Förut kan man säga att vägglöss var en kamp som pågick hela tiden med uppåt 15 lägenheter som ständigt hade vägglöss, nu är vi nere på någon enstaka. Anticimex personal är kunniga och även pedagogiska, vilket är viktigt med de boende som vi har, säger Stefan Kesselbacher.

Har ni märkt att vägglöss kan sprida sig mellan lägenheter?

– Det har vi. Innan vi jobbade med Anticimex gick vi på de gamla kunskaperna att vägglöss håller sig i sovrummet och är nattaktiva. Men vi har upptäckt att de trivs i olika rum och rör sig på lite andra sätt. Vi har lärt oss en hel del av Anticimex här.

Är det viktigt att sanering sker utan bekämpningsmedel?

– Ja! Vi jobbar mer och mer hållbart i Göteborgs Stad och det känns bra att bidra till en sundare utveckling. Metoderna med ånga och värme som Anticimex använder för att sanera vägglöss passar oss extra bra eftersom vi inte har evakueringslägenheter. Eftersom inga bekämpningsmedel används kan de boende få tillträde till lägenheterna omedelbart efter sanering. Så fort hunden indikerar att det finns vägglöss börjar teknikerna att sanera och på 3-4 timmar kan de boende vara tillbaka i lägenheten igen, säger Stefan Kesselbacher.

Vad har ni för krav på er att handla upp hållbara tjänster?

– Det är bestämt att vi ska jobba hållbart helt enkelt. Därför är det tacksamt att tjänsterna finns på marknaden – och att de fungerar på ett mycket effektivt sätt.

Tar ni in hunden förebyggande eller vid misstanke om vägglöss?

– Nu har vi gjort så att vi tar in hunden direkt när vi får indikationer på vägglöss, antingen från boende eller från vår personal. Vi har också ett avtal med Anticimex på de platser där vi har mest problem. Där gör vi besök var tredje månad för förebyggande undersökningar. Hunden upptäcker relativt ofta vägglöss vid de här tillfällena. Men vi blir såklart även glada då den inte hittar något, avslutar Stefan Kesselbacher.”

Källa: http://www.lokaltidningen.se/nyheter/2018-12-09/-Vägglöss-blir-allt-vanligare-–-det-här-gäller-om-du-drabbas-3690767.htm

”Vägglöss blir allt vanligare

Av

Ida Asplund Ådahl 

Många gånger otydligt kring vem som är ansvarig för sanering

SVERIGE.

Förekomsten av vägglöss ökar lavinartat. För den som är boende i flerfamiljshus finns det dessutom en risk att det sprider sig till grannarna. Saknas rätt försäkring kan saneringen bli kostsam.

I takt med att svenskarna reser allt mer blir vägglössen vanligare. På tre års tid har vägglössen ökat med 45 procent i Sverige och en sanering kan kosta upp emot 100 000 kronor om bostadsrättsföreningen inte har rätt försäkring.

– En bostadsrättshavare är skyldig att snarast underrätta styrelsen om det finns ohyra i lägenheten så att det inte sprider sig. Det är föreningen som ansvarar för att sanera och utrota ohyran, och bostadsrättshavaren är då tvungen att lämna tillträde för det. Huvudregeln är att föreningen ska stå kostnaden för åtgärderna, om inte bostadsrättshavaren orsakat ohyran genom oaktsamhet, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB i ett pressmeddelande.

Rättigheter och skyldigheter för bostadsrättsmedlemmar har om man drabbas av skadedjuren redogörs i bostadsrättslagen. Enligt lagen kan medlemmen som har orsakat ohyran krävas på ekonomisk ersättning av föreningen. Detta om vägglössen är en följd av att bostadsrättsinnehavaren har misskött sitt boende eller att ohyran har uppkommit i samband med andrahandsuthyrning.

– Boende i en bostadsrätt har enligt bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i lägenheten. Medlemmen har endast rätt till nedsättning av sin månadsavgift om föreningen varit försumlig. Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål kan medföra ohyra får detta inte tas in i lägenheten. Ignoreras detta riskeras en uppsägning, något som föreningen måste agera på inom tre månader, säger Stefan Lindberg.”

 

 

 

 

 

9 + 14 =